Home

Dannemora gruva

Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland har dokumenterad brytning från 1400-tal fram till och med 2015, då framförallt som järnmalms gruva. [1] Orten Dannemora är belägen i Östhammars kommun, Uppsala län cirka 45 kilometer nordost om Uppsala och 2 kilometer väster om Österbybruk.. Gruvan har haft flera ägare SSAB mellan 1978 och 1992. [2]. Dannemora Gruvor. Dannemora gruvor har en historia som sträcker sig långt bak i tiden. Gruvorna har varit en stor tillgång till såväl området som landet under stora delar av 1900-talet. Vilket företag som gör anspråk på gruvorna efter Dannemora Mineral ABs konkurs återstår att se. Något som är säkert är att det sista spadtaget. Dannemora gruva öppnas igen - kan ge 125 nya jobb. Snart kan Dannemora gruva komma att öppnas på nytt. Högre världsmarknadspris, satsning på höganrikad järnmalm och att det finns många. Sedan medeltiden har man brutit malm vid Dannemora. Under 1700-talet var gruvan den största i Sverige. Malmen som innehåller cirka femtio procent järn och är fri från fosfor och svavel, ger ett järn av mycket hög kvalitet Dannemora är en liten ort i Östhammars kommun i Uppland. Mest känd är den kanske för sina gruvor, trakten har en månghundraårig tradition av bergsbruk och ända fram till 1900-talets början kunde Dannemora ståta med rikets främsta järnmalmsgruva. Bergsbruket i Dannemora omnämns i skriftliga dokument redan mot slutet av 1400-talet, då en silverfyndighet upptäcktes

Dannemora gruvor ligger i Österbybruk i norra Uppland. Avståndet är från Uppsala 45 km, från Gävle 55 km och från Stockholm 110 km. Från E4 31 km norr om Uppsala, ta avfart 91 mot Örbyhus / Husby och sedan väg 292 Nu är Dannemora gruva såld. Uppdaterad 14 juli 2016. Publicerad 14 juli 2016. Nu står det klart att aktiebolaget Grundstenen köpt Dannemora gruva. Bakom bolaget står entreprenören Per. Dannemoras gruva kan öppna inom ett år. Om ett år hoppas Dannemora gruva i Östhammars kommun kunna starta sin järnproduktion. Långa förhandlingar med banker och kunder har dragit ut på. Nystart för Dannemora gruva 2009. Snart ska portarna till gruvan åter stå öppna. Foto: Kaianders Sempler. Om två år öppnas porten till underjorden igen. Strax utanför den lilla byggnaden där en gång Sveriges första ångmaskin stod kan äventyrslystna turister sommartid klättra på hängbroar över bråddjupa gruvschakt Dannemora gruvor 1481-1992. Av Kulturbilder på 26 februari, 2014 • ( Lämna en kommentar ) Den äldsta urkunden om Dannemora gruvor är från 1481 men troligen har järnmalmsfyndigheten bearbetats tidigare. Under främst 1600- och 1700-talen anlades drygt 30 större och mindre bruk i mellersta och norra Uppland samt i södra Norrland

Öregrundsjärn av högsta kvalitet I Dannemora gruvor i Uppland bröt man järnmalm från 1400-talet och fram till våra dagar. Genom bergsprivilegium reglerades från medeltiden bergsmäns och bergsfrälses rättigheter och skyldigheter. Bergslagen hade rättighet att framställa tackjärn (tackor av järn som framställdes av malm i speciella masugnar) och Gästriklands bergslag fick även. Fadern var nattvakten vid Dannemora gruva Olof Söderblom, som drunknade i gruvsjön 1794-06-23 (Film EI:2, bild 30 - AD Online). Sonen Eric tycks ha flyttat hemifrån samma år (Film AI:8a, s 10), men det finns såvitt jag kan se ingen antydan om vart han tog vägen Dannemora - historia. Det äldsta kända dokumentet som tar upp gruvdriften i Dannemora är ett gåvobrev från 1481, från Sten Sture d.ä. till ärkebiskopen och riksrådet Jakob Ulfsson i Uppsala på en fjärdedel av Silverberget i Film, där det berättas att ett malmstreck nyligen blivit funnet Dannemora Gruva. I december 2014 utfördes en dokumentation av gruvlave, anriknings- och sovringsverk vid Dannemora Gruvor inför planerad invändig ombyggnad av lokalerna. Uppdraget genomfördes tillsammans med Byggnadsvård Mälardalen och uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Uppsala län. Dokumentationen var lite av en utmaning då lokalerna.

Gruvan ligger i Östhammars kommun, fyra mil norr om Uppsala. Järnmalmsbrytning i Dannemora finns nämnd i dokument från 1481. Men ny forskning visar att gruvan sannolikt har traditioner ända sedan 1200-talet. På 1500-talet bildades ett svenskt-tyskt bolag för malmbrytningen, det första i sitt slag i Sverige Dannemora gruvor är en riktigt häftig plats, som varmt rekommenderas att besöka och att ta en guidad tur på! Jag bokade en privat guidad tur och blev mycket nöjd och belåten - turen var verkligen häftig och otroligt spännande Dannemora är en tätort, tillika gammal gruvby, i Östhammars kommun, tre kilometer väster om Österbybruk. Kyrkan ligger längs vägen mot Knypplan, cirka tre kilometer sydväst om gruvbyn.Tätorten hade 214 invånare 2015 [5].. Orten är mest känd för Dannemora gruvor.I samband med gruvdriften byggdes Dannemora-Hargs Järnvä

Dannemora gruva öppnar igen. Sedan medeltiden har man brutit malm i Dannemora gruva, som om några år ska öppnas upp igen. Jag tycker det är bra säger Lena Carlsson, boende i Dannemora. 120. År 2015 försattes Dannemora Mineral AB i konkurs. En stor bidragande orsak var det kraftigt sjunkande priset på järnmalm. Men det betydde inte att gruvan ännu en gång skulle stängas för drift En guidad tur ner i Dannemoragruvan. Läs mer här https://www.misscavephoto.com/post/dannemora-gruva-under-yta Soptipp vid Dannemora gruva granskas: Bedrövligt Flera tusen ton sopor har tömts på Dannemora gruvors marker. Nu granskar Östhammars kommun företaget som äger soptippen

Dannemora - Hargs Järnväg (DHJ)

Dannemora gruvor - Wikipedi

Arkivbildare/upphov: Dannemora gruvor ( - 1992) Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen) 90,40402 . 11. Arkiv. Titel: Dannemora gruvor Arkivbildare/upphov: Dannemora gruvor ( - 1992) Förvaras: Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen) 12. Arkiv. Titel: ABF ÖSTERBY-DANNEMORA Dannemora har behandlats i ett flertal skrifter av Carl Sahlin. Utförligast skildras gruvan i Dannemora grufvor a J Wahlund, 1879. Andra verk av intresse är bl a: B Boethius, Gruvornas, hyttornas och hamnarnas folk, 1951. J 0 Carlberg, Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling, 1879 Dannemora gruvor var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan lades ned 1992.Idag finns bevarade anläggningar i form av dagbrotte..

V3 diesellok - Järnvägshistoriskt forum

Dannemora Mineral - Allt om gruvan och Dannmora Mineral A

Created with Sketch. There are 297 results for «Gruva» in Upplandsmuseet: Reimers, Gustaf Wilh. Gruvlok, Dannemora gruvor, Uppland 1948. Arvidson, Tommy. Den sista arbetsdagen - rengöring av däck på lastmaskin, gruvan under. Arvidson, Tommy. Den sista arbetsdagen - Rengöring av däck på lastmaskin, gruvan under Dannemora gruvor får utgöra exempel på en större gruva i Mellansverige. Dannemora gruva i norra Uppland har brutits sedan 1500-talet, och konjunkturen har gått upp och ned. Mellan 1927 och 1935 låg driften helt nere. År 1955 hade man en större anläggning klar, med nytt sovringsverk och anrikningsverk, då producerade man 600 000 ton malm om året Tester av järnmalmen i Dannemora gruva visar goda resultat. En preliminär bedömning säger att det går att framställa en produkt med runt 68 procent järnhalt. Nu spelar vi i högsta ligan. 1240:00748 [Dannemora gruvor(Södrafältet) i Dannemora socken i Uppsala län. Upprättat år 1923 av Erik Bergkvist.][Anmärkningar: Ersatt av 926 Dannemoragruvan södrafältet. Kartan omfattar följande utmål: Dannemora gruvor. Gruvor: Ekrots,- Leufsta- Ekrots,- Trät,- 192 Dannemora gruva. Vid gruvorna i Dannemora huserar, som på många andra gruvor, en gruvfru. Hon kan visa sig som en ung vacker kvinna men oftast som en gammal gumma. Svartklädd kommer hon med dödsbud, gråklädd varnar hon för olyckor som kommer att hända. Nere i de mörka gruvgångarna har många sett gruvmylingarna

För Nordschaktlaven vid Dannemora gruvor handlar det framför allt om att: Nordschaktlaven är den enda bevarade i sitt slag vid Dannemora gruvor och tillhör de få bevarade byggnaderna som varit knutna till själva gruvdriften. Byggnaden är en central del i den helhetsmiljö som beskriver en kultur- och industrihistoriskt viktig hantering i. Fantastiskt vinterstämning vid Dannemora gruva! Gruvorna är belägna några kilometer från Österbybruk och rymmer flera tidslager. Vid Dannemora gruva möts du av grindstugorna som allt jämt står på sin vakt invid vägen. Längre in finner du bl.a. ett modernt gruvkontor, en järnväg.. Dannemora gruva. Dannemora gruva, järnmalmsgruva i Östhammars kommun i norra Uppland. Gruvfältet vid Dannemora gruva består av ett flertal brantstående malmkroppar huvudsakligen (20 av 139 ord Dannemora. Dannemora idag. Sedan gruvan lades ned 1992 är det mesta som gäller gruvbyggnaderna oförändrat. Vissa modifieringar på byggnaderna har givetvis gjorts, portar och lågt placerade fönster har murats igen, schakten har gjutits över, ventilationshuvar m.m. har avlägsnats och en del andra justeringar har gjorts Etikettarkiv: Dannemora gruva Nytt år med rutiner och monotoni. 1 svar. Lombergshjulet på riksväg 50 mot Örebro strax utanför Grängesberg, restaurerat och på sin riktiga plats. Här stod det en gång och gjorde tjänst åt gruvan. Runt 1850 fanns 7 st såna här stora vattenhjul som drev gruvan

Dannemora gruva öppnas igen - kan ge 125 nya jobb SVT

 1. Dannemora gruvor 1481-1992 Av Kulturbilder på 26 februari, 2014 • ( Lämna en kommentar ) Den äldsta urkunden om Dannemora gruvor är från 1481 men troligen har järnmalmsfyndigheten bearbetats tidigare
 2. ne säger mig att jag har sett uppgifter om att det har funnits transporter från Dannemora till Harnäs (d.v.s. strax norr om Skutskär) på 1800-talet
 3. Innan Dannemora gruva återöppnades användes det gamla gruvområdet till allt från hästtävlingar till timmerupplag och grusframställning.. Året var 2005 och jag strosade omkring på det ganska grandiosa industriområdet och njöt av miljön.En bit bort ser jag något jag först inte trodde att jag såg - det såg lite ut som en järnvägsvagn, men det kunde det ju inte vara
 4. Soptippen vid Dannemora gruvor väcker starka känslor hos boende runt om. Nu utreds avfallsanläggningen av åklagare för miljöbrott
 5. Litografi. Tyckt bild med motiv av Dannemora gruva. Avbildad - namn Dannemora Gruvor; Avbildad, ort Sverige Uppsala Östhammar Dannemora; Specific subject terms Dannemora gruvor litografi schakt; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit
 6. Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalms gruva.Gruvan, som lades ned 1992 av den dåvarande ägaren SSAB, är belägen 50 km nordost om Uppsala. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB
 7. Dannemora gruva: en verksamhet med lång historia och stor betydelse för det lokala samhället Gustafsson, Sandra Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography

Gruvlaven vid Dannemora gruvor Länsstyrelsen Uppsal

Urban Exploration - fotogalleri - Gruvor - Ytterby gruva

BITTE ASSARMO: Dannemora gruva - en påminnelse om

 1. Dannemora väcks ur sin Törnrosasömn - Entreprenadaktuellt. Men Stig Johansson låter sig inte nedslås. Har han bestämt sig för att ta sig in i gruvan så har han. Han går efter ett järnspett som står lutat mot gallergrinden. Efter bara några få bändningar med spättet går portarna in till Dannemora gruva upp. Om än blödande av rost
 2. Dannemora gruvor Det första säkra dokumentet om malmbrytning vid Dannemora är från 1481, då Sten Sture d.ä. tilldelade ärkebiskop Jakob Ulfsson en fjärdedel av ett silverberg. År 1532 fick Joachim Piper privilegier av Gustav Vasa att bryta järnmalm i Dannemora som då hörde till Vasaättens gods Örbyhus. År 1545 bildade Gusta
 3. Etikett: Dannemora gruva Nytt år med rutiner och monotoni. Lombergshjulet på riksväg 50 mot Örebro strax utanför Grängesberg, restaurerat och på sin riktiga plats. Här stod det en gång och gjorde tjänst åt gruvan. Runt 1850 fanns 7 st såna här stora vattenhjul som drev gruvan
 4. Dannemora gruvor, dagbrottet Storrymningen omkring 1780-1800. Akvarellerad pennteckning av Elias Martin. I mitt barndomshem har alltid funnits sju tavlor med gamla gruvor på
 5. Dannemora-Hargs Järnväg (DHJ) var en smalspårig (891 mm) järnväg som öppnade för trafik mellan Dannemora gruvor och Hargshamn 1878. Sista smalspåriga godståget gick mellan Gimo och Hargshamn den 6 juli 1970, men bansträckningen finns kvar och är del av den i drift normalspåriga linjen Örbyhus-Hallstavik
 6. Dannemora gruva En gång Sveriges främsta järnmalmsgruva och är ca 600 meter djup. Stängdes 1992 men togs 2012 åter i drift. Den ursprungliga bruksmiljön är väl bevarad. Sevärdheter: Dannemora Denna gamla gruvort ligger i Östhammars kommun. En gång i tiden var Dannemora gruva Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan, som är omkring.
 7. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Dannemora gruvor. Förvaras: Landsarkivet i Uppsal

Dannemora gruva i beslut Dnr 531-2950-06 från 2007-07-13 Möjliggöra bil och järnvägstransporter som ej gör intrång på och motverkar riks- intresset för kulturmiljövård samt boende i Dannemora Att möjliggöra den fir gruvbryningen nödvändiga infrastrukturen, i form av vat I Dannemora gruvor har malmbrytning ägt rum ända sedan år 1481. Först på 1600-talet började dessa gruvor bearbetas med större intensitet, och ett rationellare bedrivande gjorde den uppländska järntillverkningen till en faktor av rang Dannemora gruvor försommaren 2012. Dannemora gruvor hösten 2007. Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Upplands främsta järnmalmsgruva. 47 relationer

This race is Mine to Ru

 1. Dannemora gruvor försommaren 2012. Dannemora gruvor hösten 2007. Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Upplands främsta järnmalmsgruva. 65 relationer
 2. Uppföljning av utlastningsgrad vid Dannemora gruva ; april 2012- april 2014 Rooth, Richard LU () In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141 Department of Geology. Mark; Abstract (Swedish) I Östhammars kommun i nordöstra Bergslagen ligger Dannemora gruva
 3. Dagbrottet Storrymningen, Dannemora. Akvarell av Elias Martin ca 1780-1800. Öregrundsjärn av högsta kvalitet. I Dannemora gruvor i Uppland bröt man järnmalm från 1400-talet och fram till våra dagar. Genom bergsprivilegium reglerades från medeltiden bergsmäns och bergsfrälses rättigheter och skyldigheter
 4. Dannemora gruva påbörjar rampdrivning. I kommande månadsskifte påbörjas det rampdrivningsprojekt i Dannemora järnmalmsgruva som skall förbinda nivåerna 162 och 350 meter och därigenom möjliggöra att gruvans alla delar kan nås med tunga fordon från markytan
 5. Detta inlägg postades i Allmänt och märktes Dagens Industri, Dagmar, Dannemora, Dannemora gruva, DI, grängesberg, Lombergshjulet, rally, södra Dalarna, Uppland den 10 januari, 2012 av Christina Lindeqvist

Dannemora Gruvor Aktiebolag - Org.nummer: 556115-5911. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m Category:Dannemora gruvor. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search Dannemora gruvor working life museum in Östhammar Municipality, Sweden. Upload media: Instance of: working life museum: Location: Österbybruk, Östhammar Municipality, Uppsala. Dannemora Gruvlopp Fe26. 10 km äventyrlig bana varav 5,3 i gruvorterna under jord i svenskt urberg. En livsupplevelse och exklusiv för 200 löpare per lopp. Vi gör två lopp vår 2018 lördag 12 maj, lördag 9 juni. Välkomna! 500kr. Guidade turer och utbildningar. Ta kontakt via meddelande, telefonsamtal eller e-post

Dannemora Gruvor, Österbybruk. 680 likes. Local Busines Nu öppnar Dannemora gruva igen och Tyréns har fått i uppdrag av Dannemora Magnetit AB att projektera alla underjordsarbeten som är nödvändiga för att starta.. Författare Christina Lindeqvist Publicerat den 10 januari, 2012 9 augusti, 2013 Kategorier Allmänt Etiketter Dagens Industri, Dagmar, Dannemora, Dannemora gruva, DI, grängesberg, Lombergshjulet, rally, södra Dalarna, Uppland 1 kommentar till Nytt år med rutiner och monoton Dannemora gruvor (GC12J01) was created by wahlle and stewa on 4/30/2007. It's a Regular size geocache, with difficulty of 1, terrain of 2. It's located in Uppsala, Sweden.Dannemora gruvor I Bra böckers lexikon och Nationalencyklopedin kan man läsa bland annat följande om Dannemora gruvor

Dannemora Ridklubb bildades 1978 av ett gäng glada ryttare i Österbybruk med omnejd. Från att ha varit ungefär 10 stycken första året har medlemsantalet legat på ca 80 stycken åren därefter och fram till nu. I mitten på 90-talet fick vi tillgång till gruvplanen i vid Dannemora Gruva som precis hade lagts ner Gruvor: Gruvproduktionen i Dannemora lades ner 2015 efter att Dannemora Mineral gått i konkurs. Nu planeras en återstart av gruvverksamheten. Järnmalmspriset har skjutit i höjden och är nu det högsta på tio år. Det ger förutsättningar för en återstart av gruvan i Dannemora. Bolaget som vill dra igång är Grängesbergs Exploration Restaurants near Dannemora Gruvor: (1.46 mi) Vallon Grillen (1.51 mi) Stallcafeet (5.46 mi) Upplands Pärlan (5.34 mi) Restaurang Erik XIV (8.18 mi) Angslyckans Cafe; View all restaurants near Dannemora Gruvor on Tripadviso

Dannemora Gruvor 2011-11-11 Dannemora gruvor var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan lades ned 1992. Idag finns bevarade anläggningar i form av dagbrottet Storrymningen av medeltida ursprung, kanske så gammal som 1200-talet, samt industri- och bostadsbebyggelse från 1700- till 1900-talen Dannemora Koncern AB - Org.nummer: 5590567649. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på -86,1%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (3), 0,0 % kvinnor (0) . Bolagets VD är Karl Christer Lindqvist 64 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid.. Följ med på en lång promenad ner genom Dannemora gruva! Turen tar ca 3,5 timmar och är ca 10 km lång, varav ca 6 km i gruvans orter och brytrum. Gruvan håller ca 12 grader så ta med lager på lager-klädsel, bra skor som klarar lera och halt underlag, en skön hjälm, pannlampa/ficklampa och e

Högupplöst bild, jpg, 6 MB . Dannemora gruva. Dannemora, Uppland, omkr. 1855. Litografi (färg) av A. Mayer; Oscar Cardon. Motivkategori: Råvaror, Gruvo Vid Dannemora gruva har det tidigare klättrats med särskilt tillstånd av gruvförvaltaren. Gruvförvaltarens inställning är idag att denne inte önskar allmän klättring i området. Här råder alltså klätterförbud så länge gruvförvaltaren inte beviljar annat The Dannemora mine (Dannemora gruvor) at Dannemora in Uppsala County, Sweden was once one of the most important iron ore mines in Sweden. The mine was closed by its owners SSAB in 1992. It may have been open since the 13th century, but the first documentary reference was in 1481. The mine has a depth of 640 metres and supplied oregrounds iron by the Walloon process (Vallonsmide) using a blast. Ingemars website. Picture of Swedish steamboat tokens. Jungfru gruvan: JUMF I: Stj.5: Jungfru gruvan: JUMF II: Stj.6: Jungfru gruvan: JUMF KEI

Nu är Dannemora gruva såld SVT Nyhete

Dannemora Gruvor Aktiebolag,556115-5911 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för Dannemora Gruvor Aktiebola Dannemora är en gruvort med gamla anor. Järnutvinningen började redan på 1500-talet. Några hundra år senare var malm från gruvan en förutsättning för den industriella revolutionen. Stora mängder Oregrund iron exporterades till England, där stålindustrin i bland annat Sheffield var beroende av järn från Uppland Köp online DANNEMORA gruva, malmhögar och transportanläggningar ca. (345796767) • Vykort och bilder från Uppland • Skick: Begagnad Fri Frakt • Tradera.co

Dannemoras gruva kan öppna inom ett år - P4 Uppland

Ännu ett härligt möte under denna sommar där nördar får möta andra nördar. Denna gång var det min tur att anordna ett sådant event. Sedan mina besök i gruvan i våras och kontakten som det har gett med de som guidar i gruvan, har en plan om att ta med andra gruvnördar med ner i gruvan smitts. Det är inte helt lätt att hitta en helg när alla kan, men lyckades i alla fall hitta en. Foto: Robert Bergholm/Dannemora gruvor. Sverige står fortfarande för 90 procent av Europas järnmalmsbrytning och här har Dannemora bidragit fram till 2015, berättar Anna Arvsten vid Dannemora gruvor. Många svenskar känner dock inte till järnmalmens ekonomiska betydelse och hur viktig den är för vår industri Dagen inleds med en busstur genom ett brukshistoriskt landskap kring Österbybruks historiska ekskogar och bruksmiljöer runt Dannemora gruva. Här har man precis lagt ned en intressant nystart av gruvan. Vi får en guidning av vallonsmedjan, världens äldsta fungerande vallonsmedja från 1600-talet Dannemora gruvor, Nordschaktlaven Under 1890-talet upptogs ett nytt schakt i Dannemora - Nordschaktet - på östra sidan om Sjöhagsgruvan. Över schaktet uppfördes 1903 ett uppfodringstorn med s.k. linguidad hiss för både malm- och persontransport

Video: Nystart för Dannemora gruva 2009 - Ny Tekni

Dannemora gruvor 1481-1992 - Kulturbilde

The Dannemora Gruvor (Dannemora mines) are an area west of Österbybruk with numerous ancient open cast mines and the remains of underground mines. Mining started about 500 years ago and was intensified during the 16th century by King Gustav Vasa. He contracted German miners for their. Ska Dannemora vara med från start så lär gruvan starta före 2025, men det kan också bli efter 2025 vilket inte behöver vara dåligt om det innebär att de fått en stabil process som levererar en järnhalt på 65% eller högre Dannemora Gruvor AB (556115-5911). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

Den nygamla gruvan drivs av Dannemora Mineral AB, ett privatägt företag, som också är börsnoterat. Tanken är att gruvan vid full produktion ska leverera 1,5 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter, vilket är en tredubbling av produktionen då gruvan lades ner för 20 år sedan. En miljard kronor ska investeras i att återuppta gruvdriften

Malmfälten i Dannemora och däromkring liggande bruken såg i järnvägen ett sätt att få billigare och effektivare transporter.Från gruva till bruk och vidare till utskeppningshamn. Clas Adelsköld fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till järnväg från Dannemora till Nybols lastageplats vid Östersjön Dannemora gruvor i Dannemora i Uppland var fram till 1900-talets början Sveriges främsta järnmalmsgruva. Gruvan, som lades ned 1992 av den dåvarande ägaren SSAB, är belägen 50 km nordost om Uppsala. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB

Gruvarbetare i Dannemora - Helena Bure Wijk - Släktforsknin

 1. Dannemora Mineral AB, Dannemoragruvan Nätstationer, spel för person och material, pumpautomatik, kraftinstallationer Under en period på två år med inledning 2009 länspumpades den tidigare vattendränkta, anrika järnmalmsgruvan i Dannemora utanför Österbybruk
 2. Teknikkväll vid Dannemora gruvor Inspiration Naturvetenskap och teknik När: torsdag den 10 oktober klockan 16.00-19.00 Var: Dannemora gruva, Österbybruk. (Skjuts från busstationen kan ordnas) För: dig som går i åk 5-9 (föräldrar och lärare i mån av plats) Kostnad: Gratis Program Pass 1: Kl. 16.00-17.15
 3. Dannemora Gruvor Aktiebolag - Org.nummer: 5561155911. Fördelningen i styrelsen är 66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1) . Ansvarig är Håkan Victor Folin 45 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat
 4. farna - Dannemora Gruva. Inlägg publicerade under kategorin Dannemora Gruva. Mera bilder, Österbybruk och Dannemora Gruva. Kommentera (1) Av Pellispricken, gubben och hundarna - 17 augusti 2012 15:41 Eftersom jag skrivit text i bilderna så får dom tala för sig själva
 5. KORT OM RAMHÄLLS GRUVOR På gruvområdet finns idag gruvlave, krosshus, anrikningsverk och det gamla transformatorhuset från 1918. Gruvfogdekontor, gruvstuga, verkstad, järnbod, smedja, sågverk, värmecentral, transformatorstation, förråd och makadambana revs på 1990-talet. Malmförekomsten i området upptäcktes på 1700-talets mitt. År 1947..

LIBRIS titelinformation: Dannemora gruvor / av Gösta A. Eriksson. Ämnesord Järnmalm -- historia (sao) Gruvbrytning -- historia (sao) Sverige -- Uppland -- Dannemora gruva (sao) Indexterm och SAB-rubri Ljuset i juni 2020 när solen tränger ner till Dannemora Gruvors glaciär sedd från djupet. Idag 9/7 pågår tre Coronasäkrade bokade visningar i små grupper. Varmt välkomna att njuta av ett av Sveriges.. Dannemora Mineral har slutit avtal med Skanska IME om detaljprojektering av det nya förädlingsverket vid Dannemora Gruva. Projekteringen är det första steget i ett samarbete där avsikten är att Skanska IME även skall svara för färdigställandet av verket Dannemora Gruvor AB är verksam inom järnmalmsutvinning. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2011. Är det här ditt företag? När viktig information saknas om ditt företag får ni färre kundkontakter. Kostnadsfritt första 30 dagarna! Jag vill veta mer

LIBRIS titelinformation: Dannemora gruvor i järnbrukens Uppland : en illustrerad och beskrivande skrift som komplement till bildskärmsutställningen 200

Urban Exploration - fotogalleri - Gruvor - Yxsjöbergs

Dannemora Anbytarforu

Under december 2008 erhöll Dannemora Mineral AB Markanvisning av Bergsstaten för den planerade järnmalmsbrytningen i Dannemora. Markanvisningen, som är det sista av de viktiga myndighetsbeslut som meddelas av Bergsstaten, innebär att det markområde dotterbolaget Dannemora Magnetit AB behöver för gruvverksamheten godkänns och därigenom har anvisas av myndigheten

Urban Exploration - fotogalleri - Gruvor - Stripa gruva
 • Riksintresse kulturmiljö Boverket.
 • Crypto.com überweisung verwendungszweck.
 • ING DiBa telefonisch nicht erreichbar.
 • Swedish style clothing.
 • Octrooi patent.
 • Beställa inbetalningskort.
 • AI Signals login.
 • BTC Controller.
 • Wyre council tax.
 • Leven synonym kryssord.
 • Ingående behållning betyder.
 • GTX 1060.
 • Ally Financial payoff number.
 • Gemini vs Newton.
 • Caesars Palace suite price.
 • Bitsgap tutorial.
 • Gridone.
 • Tether printing Bitcoin price.
 • Stock trading API Germany.
 • Euro ne kadar.
 • Binance Überweisung kommt nicht an.
 • Cryptocurrency ticker API.
 • Största svenska företagen internationellt.
 • This is deep meaning in hindi.
 • Tack så jättemycket.
 • Octrooi patent.
 • RTX 3080 PriceRunner.
 • Intrum Avanza.
 • Advanced Flight Systems vs Garmin.
 • Bolt scooters Portland.
 • Mynt 25 år som statschef.
 • Mondi values.
 • Handelsbanken marknadsinformation.
 • Goedkoop mobiel bellen abonnement.
 • Newegg consumer.
 • Adjusted r squared in excel.
 • Bitvavo compliance.
 • Martingale Reddit.
 • Among Us 2.
 • El element WiFi.
 • This is deep meaning in hindi.